Binance Futures มีอะไรที่คุณควรรู้บ้าง (คำศัพท์, วิธีสมัคร)

Binance Futures มีอะไรที่คุณควรรู้บ้าง (คำศัพท์, วิธีสมัคร)
Binance Futures คือ ตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าโดยมีสินค้าเป็นสกุลเงิน Cryptocurrencies ต่าง ๆ คล้ายการเทรด Forex หรือซื้อหุ้น Futures โดยจะมีความต่างจากตลาด Spot หรือการถือครองเหรียญทั่วไป คือสามารถทำการซื้อได้ทั้งขาขึ้น (Long Position) และขาลง (Short Position)
โดยสิ่งที่ทำให้ตลาด Futures น่ากลัวก็คือตลาดนี้จะสามารถเทรดโดยใช้ Leverage Margin ซึ่งทำให้คุณใช้เงินลงทุนน้อยเพื่อซื้อสัญญาได้มากกว่าเงินที่มี โดยสามารถทำกำไรได้สูงและในขณะเดียวกัน หากขาดทุนก็จะขาดทุนสูงเช่นกัน ผู้ที่จะทำการเทรดฟิวเจอร์สจึงควรทำการศึกษาข้อมูลอย่างมาก.
อีกทั้ง ตลาด Binance Futures ยังเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงเพราะกระดานเทรดของ Cryptocurrencies นั้นไม่มีวันปิดกระดานเหมือนกับกระดานสกุลเงิน Forex ดังนั้น หากคุณสนใจศึกษาข้อมูลและอยากเทรดเป็นอาชีพ กระดาน Binance Futures ที่มี Cryptocurrencies นี้จึงน่าสนใจมาก ๆ.
วิธีสมัคร Binance Futures.
หากคุณมีบัญชีสมาชิก Binance อยู่แล้ว ข้ามไปที่ข้อ 5.
ไปที่เว็บไซต์ Binance.com กดสมัครสมาชิก ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยโดยต้องผ่านขั้น 2FA verification ฝากเงินเข้า Binance หากเป็นคนไทยสามารถฝากได้ผ่านระบบ P2P (ดูวิธี) ไปที่หน้า Futures แล้วทำการสมัคร Futures ทำข้อสอบ Binance Futures Quiz ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการดูวิดีโอแล้วรอตอบคำถาม (ถ้าตอบผิด ระบบก็จะเฉลยข้อที่ถูกให้เราเลือก เราก็แค่กดให้ถูกทุกข้อและยืนยัน) เริ่มเทรด Futures ได้แล้ว.
เฉลยข้อสอบ Binance Futures Quiz.
ทั้งนี้ข้อสอบอาจมีการแตกต่างกันไปในแต่ละเดือน รวมไปถึงการเข้าถึงผ่านคอมพิวเตอร์และมือถือ แต่ไม่ต้องกังวลเพราะถ้าตอบผิด ระบบก็จะเฉลยข้อที่ถูกให้เราเลือก เราก็แค่กดให้ถูกทุกข้อและยืนยัน.
1. What is the maximum loss that may occur when engaging in futures trading?
All futures wallet balance Half of my futures wallet balance I will not lose money.
Answer: All futures wallet balance.
2. When futures balance is liquidated, what price is it based on?
Latest Price Last Hour Price Mark Price.
Answer: Mark Price.
3. Are you aware that after the future is forcedly liquidated, in addition to the loss of the position, Insurance Clear Fee (= Position nominal value * Liquidation fee rate) will occur, which may decrease your futures wallet balance to zero?
No, I don’t know the calculation of the Insurance Clear Fee. Yes, I am aware of the existence and calculation of the Insurance Clear Fee and the risks that may cause the balance to return to zero. No, I don’t know the liquidation can cause the futures wallet balance to return to zero.
Answer: Yes, I am aware of the existence and calculation of the Insurance Clear Fee and the risks that may cause the balance to return to zero.
4. There is a maximum number of orders for each future. Which action should I take?
Once the maximum quantity limit is reached, the order will fail. An error will be reported. At this time, I should continue trying to place the order with the same quantity and blame the Binance platform if the system continues reporting errors. Once the maximum quantity limit is reached, the order will fail, and an error will be reported, but I believe the order will be placed successfully if I try as many times as I can. Once the maximum quantity limit is reached, the order will fail, and an error will be reported. At this time, I should divide the order into several smaller quantities.
Answer: Once the maximum quantity limit is reached, the order will fail, and an error will be reported. At this time, I should divide the order into several smaller quantities.
5. Which of the following apply when using a stop-market order?
The transaction price must be similar to the trigger price. After the stop-profit and stop-loss price is triggered, the transaction will be executed immediately at the market price, and the transaction price may not be equal to the trigger price. The transaction price must be greater than the trigger price.
Answer: After the stop-profit and stop-loss price is triggered, the transaction will be executed immediately at the market price, and the transaction price may not be equal to the trigger price.
6. Which of the following is correct to use Stop-Limit Order?
After the stop-profit and stop-loss price is triggered, the order will be placed at the limit price immediately, but the limit order may not necessarily be filled because the price has moved away. The limit order will be executed after it is listed. The limit order will not be executed after it is listed.
Answer: After the stop-profit and stop-loss price is triggered, the order will be placed at the limit price immediately, but the limit order may not necessarily be filled because the price has moved away.
7. What kind of behavior should I avoid when engaging in futures transactions?
Strict discipline, good stop loss, reasonable profit and loss, including winning or losing at my own risk. Learn the basics of futures trading and read related articles on the Binance website. Strong gambling, trading addictions, continuous losses, and blaming others.
Answer: Strong gambling, trading addictions, continuous losses, and blaming others.
8. To continue trading on the futures, I have:
not yet understood the rules and risks of engaging in futures trading. I am not suitable for trading futures. I should learn more basic knowledge of futures trading. understood the rules and risks of engaging in futures transactions, and I agree that any loss incurred in the transaction is my responsibility regardless of the platform. not yet understood the rules and risks of engaging in futures trading. I am not suitable for trading futures. But I am convinced that as long as I follow the investment advice on the Internet, I can make a profit.
Answer: understood the rules and risks of engaging in futures transactions, and I agree that any loss incurred in the transaction is my responsibility regardless of the platform.
9. Due to network delays, system failures and other possible factors which may lead to suspension or deviation of Binance Futures service execution, Binance will use commercially reasonable efforts to ensure but not promise that Binance Futures service system runs effectively. Binance shall not be liable for the final execution results due to the above factors.
Agree Disagree.
10. Profit and loss (PnL) in futures are calculated by:
Trading in futures will only make a profit, no losses incur. Unrealized gains and losses, gains and losses of my orders. After closing a position, according to the opening price and closing price to calculate actual profit and loss.
Answer: After closing a position, according to the opening price and closing price to calculate actual profit and loss.
11. When you encounter a failure to trade constantly, you must:
Repeat attempts of the original operation. Check the network and retain information for customer service. Follow the suggestions made by netizens on the Internet or in the group.
Answer: Check the network and retain information for customer service.
12. Futures fees include:
The same as spot, only transaction fees are required. In addition to the order commission, positions also produce capital expenses and liquidation expenses. The same as P2P, only transaction fees are required.
Answer: In addition to the order commission, positions also produce capital expenses and liquidation expenses.
13. In Coin-margined futures trading, what kind of currency can be used as margin:
The currency of the USDT-margined wallet. The currency of this future. The currency of the Coin-margined wallet.
Answer: The currency of this future.
14. In the event of a service disruption on Binance Futures, you may use the “close all positions” function to cancel all orders and close all open positions. However, due to unpredictable factors, the final execution result of this function might deviate from your expectations, and Binance shall not be liable for the final results.
Agree Disagree.
คำศัพท์ควรต้องรู้ก่อนเทรด Futures.
Open Orders – ออเดอร์ที่ทำการเปิดไว้ Positions – สัญญาที่ถืออยู่ ___USDT Perpetual – Perpetual คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่มีวันหมดอายุ สามารถถือได้ตราบเท่าที่ต้องการ สัญญาจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อทำการปิดสัญญา (Close Position) , ถึงจุดที่ตั้ง Take Profit ทำกำไร หรือ Stop Loss , และในกรณีที่แย่ที่สุดคือสัญญาสิ้นสุดเมื่อ Position ทั้งหมดที่เปิด ขาดทุนเกินเงินในบัญชี Futures ของคุณ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการตั้ง Stop Loss จึงสำคัญมาก ๆ Unrealized PNL (USDT) – กำไรขาดทุนปัจจุบัน ที่ยังไม่สิ้นสุด จะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อทำการปิดสัญญา Size – ขนาดของออเดอร์ที่ทำการซื้อไว้ (ขึ้นอยู่กับ Leverage) Margin – เงินทุนที่ใช้ไปของเราสำหรับ Position นี้ ROE – Return on Equity % กำไรขาดทุน Risk – อัตราความเสี่ยงของ Position ต่อเงินทุนในพอร์ททั้งหมด Entry Price – ตำแหน่งที่ทำการเข้าซื้อขาย Position นี้ Mark Price – ราคาปัจจุบันในตลาด Liq. Price – ราคาสภาพคล่องของกระเป๋าเงินคุณ Leverage – คืออัตราคูณเพื่อเพิ่มกำไร ทำให้คุณสามารถลง Position Size น้อย ๆ แต่ทำกำไรสูงได้ ทั้งนี้ก็เช่นกันในกรณีที่ขาดทุนก็จะโดนในอัตราคูณเท่ากัน Adjust Leverage – ปรับ Leverage ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยยิ่ง position size ของคุณมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ จำนวน leverage ก็จะน้อย ในขณะเดียวกัน ยิ่ง position size คุณเล็กมากเท่าไหร่ คุณจะปรับจำนวน leverage ได้มากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้มือใหม่ ไม่อยากเสี่ยงมาก ก็จะตั้ง Leverage ไม่ควรเกิน 20x หรือที่ปลอดภัยสุด คือ 1x ไม่ตั้ง Leverage เลย Stop Profit & Loss – ทำการตั้งค่า จุด Stop Profit หรือจุด Stop Loss เมื่อราคาถึงจุดที่คุณต้องการโดยอัตโนมัติ (เข้าไปใส่ราคาล่วงหน้าไว้ได้เลย) Close Position – ทำการปิดออเดอร์ Position นั้นด้วยราคาปัจจุบัน.
นี่ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานมาก ๆ ที่เกี่ยวกับการเทรดและสมัคร Binance Futures หากใครสนใจเทรดจริง ๆ แนะนำให้ศึกษาการอ่านกราฟ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเทคนิคต่าง ๆ ให้ดี หมั่นเรียนรู้ และฝึกฝนให้เยอะ ก่อนทำการเทรดจริง เพราะตลาด Futures นั้นเงินมาไว ไปไวมาก ยังไงเราก็ขอให้ Binance Futures เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจสำหรับคุณในปีนี้ครับ.
By GeLending.com.
Gelending.com เว็บไซต์การเงินส่วนบุคคลอิสระ ที่จะแนะนำเคล็ดลับการกู้เงินด่วน เงินด่วนฉุกเฉิน ไอเดียหาเงิน หารายได้เสริม วางแผนการเงินและการลงทุนด้วยตัวเอง ก่อตั้งเดือน ธันวาคม 2020 ประเทศไทย.
เลือกภาษา.
Gelending.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners to earn advertising fees by advertising and linking to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program.